Rotary Çarkı

 

kordon rotary

Rotary Eğitimi çerçevesi içerisinde ilk belirtilmesi gereken ROTARY ÇARKI ve bu çarkın anlamıdır

Rotary ÇARKI aslında tek bir noktayı çevreleyen üç çarktan oluşmaktadır. Bu gittikçe genişleyen 

dalgalar halinde  büyüme ve yayılma anlamına gelebilir. Başka bir görüşe göre ise ÇARK devamlılığı, 

sonsuzluğu, başı ve sonu olmayan gökyüzünün ve dünyanın bütünlüğünü andıran bir imajdır. 

Bir Rotaryen için ise ÇARK , Rotary prensiplerini ifade eder. Çarkta bir ayırım noktasının bulunmaması 

Uluslar arası Rotary Başkanının herhangi bir ülkeden seçilebileceğini ve bütün ülkelerin eş düzeyde 

bulunduğu anlamını taşır. ORTADAKİ EN KÜÇÜK DAİRE, Uluslar arası Rotary’deki ülkeleri temsil eder. 

Bu halka , çevresindeki diğer halkaların dönmesini sağlar. Bir kenarında bulunan dört köşeli kesinti, 

halkanın sisteme tutunabilmesi içindir.İKİNCİ HALKA, en içteki halkadan biraz daha büyük olup BÖLGE’yi

temsil etmektedir. Bir ülkede birden fazla Bölge olabilir.İki halka arasındaki BOŞLUK, ülkelerin ekonomik ve 

siyasal bağımsızlığı anlamına gelir. Üçüncü Çarkın İÇ HALKASI,  Uluslar arası Rotary’de evrenselliği ve 

Rotaryenlerin sayısını ifade eder.İki halka arasında bulunan ve dolu olarak görülen kısım  ve buradaki

ROTARY INTERNATIONAL yazısı  Rotary hizmetlerine destek olanları ve çalışmaların maddi bölümünü 

sembolize eder. Bu yazılar, gazete ve dergilerde belirtilen ve dünya üzerinde yapılan çalışmaların manevi 

izi olarak değerlendirilir. Çarkın en dışında bulunan24 ADET DÖRTGEN , Rotaryenlerin 24 saatte 24 defa 

görevine sadık olduğunu belirtir. Çarkın içinde bulunan YARIÇAP halindeki çizgiler, çarkın ortasında sembolize 

edilen bölgelerin çeşitli alanlarda yaptıkları hizmetleri  belirtmektedir. Bu çizgiler aynı zamanda çarkın hareketini

ve dönmesini sağlayarak hareketine, ritmine ve düzenine yardımcı olurlar.Yarıçap halindeki bu çizgiler  aynı 

zamanda çark ile birlikte bir güneş sembolü olarak Uluslararası Rotary’nin dünyayı aydınlattığı şekilde de 

yorumlanmaktadır. Çark içinde bulunan 6 adet yarıçap halindeki çizgi, altı yönü simgelemektedir. 

Bu yönler  4 ana yönle dünyanın en yüksek ve en düşük noktalarını belirten ara yönler olup Rotary’nin her 

yönde hizmete hazır olduğunu göstermektedir. Rotary Çarkı  mavi ve sarı renklerden oluşmaktadır.

MAVİ: Gökyüzünün sembolü saflık, berraklık ve şeffaflık anlamlarını taşımaktadır.

SARI: Ekini, toprağı ve insanı temsil eder.

Sarı rengin Rotary hizmetlerini ve mavi rengin ise düşünce ve idealleri sembolize ettiğine inanılmaktadır.

Not: Bu  bilgiler Sully Dubort’un bir yazısından alınmıştır.(Saint Paul- La Reunion)

Yükleniyor